Gade - sogn i København

FredtoftevejSogn
1940Hvidovre