Gade - sogn i København

StockholmspladsSogn
1906Østervold
1916Østervold
Stockholmsplads
Efter 1931 se også Hjalmar Brantingsplads