Gade - sogn i København

FlidsagervejSogn
1940Timotheus