Gade - sogn i København

EnveloppevejSogn
1906Christians
1906Nathanael
1916Christians
1940Christians
Enveloppevej
Efter 1907 se også Amager Boulevard