Gade - sogn i København

ArtillerivejSogn
1916Christians
1916Sundby
1940Islands Brygge
1940Sundby
Artillerivej
før 1906 se også Vej til faste Batteri