Gade - sogn i København

StenlandsvejSogn
1940Højdevang
Stenlandsvej
før 1926 se også Brynhildes alle