Gade - sogn i København

AhlmannsalleSogn
1940Hellerup