Gade - sogn i København

KoldinggadeSogn
1906Sion
1916David
1940David