Gade - sogn i København

RahbeksalleSogn
1890Frederiksberg
1890Sankt Matthæus
1906Frederiksberg
1906Kristkirken
1906Valby
1916Frederiksberg
1916Kristkirken
1940Frederiksberg
1940Kristkirken