Gade - sogn i København

HerjedalsgadeSogn
1940Vor Frelser