Gade - sogn i København

KilevejSogn
1890Frederiksberg
1906Frederiksberg
1916Solbjerg
1940Solbjerg