Gade - sogn i København

RialtovejSogn
1940Filip
Rialtovej
Før 1925 se også Valhalsalle