Gade - sogn i København

RialtovejSogn
1940Filip
Rialtovej
før 1925 se også Valhalsalle