Gade - sogn i København

SkaffervejSogn
1940Kapernaum