Gade - sogn i København

JernbanestationsvejSogn
1880Frederiksberg
1890Frederiksberg
Jernbanestationsvej
Efter 1892 se også Frederiksberg Stationsvej