Gade - sogn i København

EschrichtsvejSogn
1916Timotheus
1940Timotheus