Gade - sogn i København

ByglandsgadeSogn
1940Sundby
Byglandsgade
før 1927 se også Margueritvej