Gade - sogn i København

ByglandsgadeSogn
1940Sundby
Byglandsgade
Før 1927 se også Margueritvej