Gade - sogn i København

UlkegadeSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
Ulkegade
Efter 1823 se også Holmensgade