Gade - sogn i København

M.BechsalleSogn
1940Hvidovre