Gade - sogn i København

ArabiensvejSogn
1940Simon Peter