Gade - sogn i København

LandvindingsgadeSogn
1940Absalon