Gade - sogn i København

FalstersalleSogn
1916Søborg