Gade - sogn i København

IndelukketSogn
1940Dyssegård