Gade - sogn i København

FruepladsSogn
1890Vor Frue
1940Vor Frue