Gade - sogn i København

CypernsvejSogn
1906Sundby
1916Filip
1940Simon Peter
Cypernsvej
før 1901 se også Bøgealle