Gade - sogn i København

ThorupsalleSogn
1916Vanløse