Gade - sogn i København

HovedvagtsgadeSogn
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd