Gade - sogn i København

VardegadeSogn
1906Sion
1916David
1940Hans Egede