Gade - sogn i København

GardesalleSogn
1940Hellerup