Gade - sogn i København

GormsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Stefan
1890Sankt Stefan
1906Sankt Stefan
1916Sankt Stefan
1940Sankt Stefan
Gormsgade hører til
Øster kvarter