Gade - sogn i København

HindholmalleSogn
1940Tårnby