Gade - sogn i København

HyltebjergalleSogn
1940Vanløse