Gade - sogn i København

BispevejSogn
1940Kapernaum