Gade - sogn i København

HviddingvejSogn
1940Rødovre