Gade - sogn i København

AgermosenSogn
1940Hvidovre