Gade - sogn i København

SylvestervejSogn
1940Rødovre