Gade - sogn i København

BorgergadeSogn
1787Holmen
1787Sankt Nikolaj
1787Trinitatis
1801Holmen
1801Sankt Nikolaj
1801Trinitatis
1840Holmen
1840Trinitatis
1870Holmen
1870Trinitatis
1880Sankt Paul
1890Sankt Paul
1906Frederiks
1906Sankt Paul
1916Frederiks
1916Sankt Paul
1940Frederiks
1940Garnison
1940Sankt Paul
Borgergade hører til
Strandkvarter
Udenbys Klædebo kvarter