Gade - sogn i København

MesterstienSogn
1940Utterslev