Gade - sogn i København

LeerbjergvejSogn
1940Hvidovre