Gade - sogn i København

FlinterendenSogn
1940Vor Frelser