Gade - sogn i København

VestbanevejSogn
1940Valby