Gade - sogn i København

GlahnsalleSogn
1940Lindevang