Gade - sogn i København

VennemindevejSogn
1906Sion
1916Absalon
1916Sion
1940Kildevæld
1940Sankt Jakob
Vennemindevej
før 1922 se også Wedelsborggade
før 1907 se også Lille Vennemindevej