Gade - sogn i København

LandgildevejSogn
1940Højdevang