Gade - sogn i København

BellisvejSogn
1940Grøndal