Gade - sogn i København

MarsalavejSogn
1940Simon Peter
Marsalavej
Før 1924 se også Rugbakkealle