Gade - sogn i København

SparreholmsvejSogn
1940Brønshøj