Gade - sogn i København

PumpehusvejSogn
1940Frederiksholm