Gade - sogn i København

UlfeltspladsSogn
1787Helligånd
1801Helligånd
1840Helligånd