Gade - sogn i København

BellmanspladsSogn
1940Kildevæld