Gade - sogn i København

SilkegadeSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
1840Garnison
1870Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Silkegade hører til
Øster kvarter